Samen.

Met de gezamenlijke focus op eindresultaat implementeert een multidisciplinair team van corporatie en Skarp experts in korte tijd alle dashboards die nodig zijn om de woningcorporatie data-gedreven te sturen.

Implementatie

Voor het implementeren van haar dashboards gebruikt Skarp de Agile-methodiek.

We begeleiden de projectgroep om Agile te gaan werken; we leggen de methodiek uit, we stellen data-eigenaren vast, definiëren de 1e sprint, nemen medewerkers mee in het validatieproces, maken afspraken over de planning en volgen de voortgang via het monday board.

Implementatie

Voor het implementeren van haar dashboards gebruikt Skarp de Agile-methodiek.

We begeleiden de projectgroep om Agile te gaan werken; we leggen de methodiek uit, we stellen data-eigenaren vast, definiëren de 1e sprint, nemen medewerkers mee in het validatieproces, maken afspraken over de planning en volgen de voortgang via het monday board.

Validatieproces

In het project worden per sprint een aantal indicatoren aangezet en gevalideerd.

De bouwblokken van Skarp werken al bij heel veel corporaties, de focus binnen de sprints ligt dan ook met name op de datakwaliteit in de bronsystemen. Naarmate er meer bouwblokken gevalideerd zijn, kunnen er steeds meer dashboards worden samengesteld. Niet alleen op strategisch- en tactisch niveau, maar ook op afdeling- en procesniveau. Met Skarp wordt de datakwaliteit inzichtelijk waarna de woningcorporatie zelf de data op orde kan brengen.

Validatieproces

In het project worden per sprint een aantal indicatoren aangezet en gevalideerd.

De bouwblokken van Skarp werken al bij heel veel corporaties, de focus binnen de sprints ligt dan ook met name op de datakwaliteit in de bronsystemen. Naarmate er meer bouwblokken gevalideerd zijn, kunnen er steeds meer dashboards worden samengesteld. Niet alleen op strategisch- en tactisch niveau, maar ook op afdeling- en procesniveau. Met Skarp wordt de datakwaliteit inzichtelijk waarna de woningcorporatie zelf de data op orde kan brengen.

Beheer

Na de afronding van een sprint door de data-eigenaar beslist de stuurgroep om de gevalideerde sprint in productie te nemen.

De indicator gaat dan van het project over naar beheer, support Skarp.

Beheer

Na de afronding van een sprint door de data-eigenaar beslist de stuurgroep om de gevalideerde sprint in productie te nemen.

De indicator gaat dan van het project over naar beheer, support Skarp.

Datakwaliteit Skarp

Datakwaliteit

Een data-gedreven organisatie kun je alleen worden als ‘het huis op orde’ is.

Goede datakwaliteit is onontbeerlijk om te kunnen sturen en vertrouwen op cijfers. Skarp biedt een aanpak én tooling om de datakwaliteit te monitoren, te analyseren en (blijvend) te verbeteren.

Datakwaliteit Skarp

Datakwaliteit

Een data-gedreven organisatie kun je alleen worden als ‘het huis op orde’ is.

Goede datakwaliteit is onontbeerlijk om te kunnen sturen en vertrouwen op cijfers. Skarp biedt een aanpak én tooling om de datakwaliteit te monitoren , te analyseren en (blijvend) te verbeteren.

Skarp ontwikkeling data gedreven