Na een zeer gedegen selectietraject inclusief proof-of-concept heeft woningcorporatie Eigen Haard uit Amsterdam gekozen voor het BI platform van SKARP.

Datakwaliteit
Eigen Haard beheert zo’n 60.000 woningen in en rond Amsterdam en participeert in het samenwerkingsverband SWEMP. Hierin werken Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal samen aan een uniforme inrichting van systemen en harmonisatie van het applicatielandschap. Eigen Haard werkt intensief aan datakwaliteit vanuit de overtuiging dat accurate, betrouwbare gegevens essentieel zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering en optimaal klantgericht werken. Een organisatie van dergelijke omvang verwerkt ontzettend veel gegevens. Het is niet alleen belangrijk dat deze gegevens kloppen, maar ook dat iedereen weet waar deze vandaan komen en wat ze betekenen. Het geautomatiseerd verwerken van deze gegevensstroom is van groot belang voor het genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie. De datakwaliteit moet steeds gewaarborgd zijn.

Waarom SKARP?
Andrea van der Vaart, manager Informatiemanagement & Processen bij Eigen Haard: “SKARP is goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen de sector en zit aan tafel bij de juiste stakeholders. Hierdoor is SKARP in staat om snel in te spelen op behoeften die bij corporaties ontstaan. Ontwikkelingen van het product gaan snel en adequaat. De consultants van SKARP denken mee in oplossingen en geven een eerlijk advies.”

Uniek concept
SKARP werkt vanuit standaard bouwblokken waarmee indicatoren voor stuur- en verantwoordingsinformatie worden samengesteld. Deze bouwblokken maken gebruik van sectorstandaarden als VERA en RGS en genereren een datawarehouse. De bouwblokken van SKARP werken al bij heel veel corporaties, de focus binnen de introductie van het BI platform ligt dan ook met name op de datakwaliteit in de bronsystemen. Hier kan (eindelijk) gericht aan gewerkt worden, aangezien precies vastligt welke gegevens uit de bron nodig zijn voor ieder bouwblok. Verder maakt dit concept het implementeren van BI volgens Agile Scrum mogelijk. Iedere sprint worden indicatoren werkend opgeleverd in de Power BI omgeving van de corporatie zelf.

Analytics-as-a-Service
Eigen Haard is gebruiker van de VERA/RGS-adapter op Dynamics Empire van CegekaDsa. SKARP heeft voor alle moderne ERP-leveranciers een VERA-adapter beschikbaar. Ook voor veel andere systemen heeft SKARP een koppeling. In combinatie met de honderden (sector)indicatoren en duizenden bouwblokken in het platform, de volledig  geautomatiseerde gegevensverwerking in Azure én de gebruiksvriendelijke Microsoft Power BI rapportage- en analyse-omgeving biedt SKARP nu razendsnel een BI-omgeving aan iedere corporatie, groot en klein!

Meer informatie? Neem contact op of bezoek ons op 26 september in Houten op het Corporatieplein, stand 48 !