Eerst Covid, nu weer de zeer snel stijgende energielasten. Er komt veel op onze huurders af. Wat is de impact op de huurstanden? Zijn er huurders die zichtbaar moeite hebben de totale woonlasten te voldoen? En hoe zit het met het bezit? Hebben we nog woningen met label D of zelfs lager? En waar dan precies?

Om onze klanten snel te helpen met deze vragen hebben we op het Skarp portal een indicator beschikbaar gemaakt om nieuwe huurachterstanden snel te signaleren. PI04300 Aantal debiteuren dat voor het eerst in een half jaar een betalingsachterstand heeft opgelopen.  Ook bieden we een Power BI dashboard waarop de uitkomsten van deze indicator worden weergegeven (zie afbeelding) inclusief een kaartje met de woningen met een energielabel D of lager.

Het maken van dit dashboard kostte ons nauwelijks energie want alle (VERA) bouwblokjes waren al in ons platform aanwezig. We hopen dat deze informatie onze klanten helpt bij het vroegtijdig signaleren – en misschien zelfs voorkomen – van energiearmoede.