Staatssteunregeling gewijzigd? Skarp ontzorgt!

Vanaf januari 2022 zijn de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen flink veranderd waardoor je als corporatie op een nieuwe manier moet meten en verantwoorden. Knap ingewikkeld om uit te zoeken en met de nodige impact om de huidige informatiesystemen en rapportages hier op aan te passen. Maar niet voor klanten van Skarp.

Als onderdeel van de standaard dienstverlening houdt Skarp dit soort wijzigingen nauwlettend in de gaten en hebben we de nieuwe indicator voor de staatsteunregeling al sinds december 2021 klaar. Vanaf de eerste toewijzingen in 2022 werkt de nieuwe indicator – ook meegeleverd op onze Power BI dashboards – voor alle klanten. Die daarmee al het hele jaar kunnen sturen op de cijfers waarover ze volgend jaar moeten verantwoorden!

De uitwerking van de definitie voor de nieuwe indicator PI06147 kunt u, net als honderden andere volgens VERA uitgewerkte indicatoren,  snel vinden op ons portal. Ook als u (nog) geen klant van Skarp bent. Klik hier voor de link

Voor de liefhebbers: 80-10-10 wordt 85-7,5-7,5.

De categorie voor mensen met een laag middeninkomen verdwijnt (de eerste ’10’ in 80-10-10).

Vanaf januari 2022 moet 92% van de Daeb-woningen worden toegewezen aan de doelgroep. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Voor de eenpersoonshuishoudens is de inkomensgrens €40.765, voor meerpersoonshuishoudens is de grens €45.014. Corporaties mogen 7,5% vrij toewijzen. Met de gemeenten kunnen afspraken worden gemaakt over nog eens 7,5%. En zo kom je op 85-7,5-7,5.

PI staatssteunregeling op PI niveau
PI staatssteunregeling met Bedrijfsregels