Alwel in Power BI al gegevens vanuit Dynamics Empire en Wals analyseren!

Standaarden in actie!
Het unieke van het concept van SKARP is dat deze werkt vanuit standaard ‘informatie’ bouwblokken waarmee indicatoren voor stuur- en verantwoordingsinformatie worden samengesteld. Deze bouwblokken maken gebruik van sectorstandaarden als VERA en RGS en genereren op basis van meerdere bronnen een datawarehouse in Azure. Omdat de bouwblokken al bekend zijn, is het mogelijk om Zayaz en Alwel tegelijk te implementeren. Binnen het project worden per sprint een aantal indicatoren gekozen die om-en-om bij de beide corporaties worden ‘aangezet’ en gevalideerd. Hierdoor wordt maximaal kennis uitgewisseld tussen beide corporaties en ontstaat een zeer efficiënt implementatietraject. De bouwblokken van SKARP werken al bij heel veel corporaties, de focus binnen de sprints ligt dan ook met name op de datakwaliteit in de bronsystemen. Naarmate er meer bouwblokken gevalideerd zijn, kunnen er steeds sneller meer rapportages en dashboards worden samengesteld. Niet alleen op strategisch/tactisch niveau, maar ook op afdeling- en procesniveau.