Op een prachtige locatie tijdens de Itris klantendag op 9 juni j.l. mochten we aan veel belangstellenden onze producten en onze nieuwe SamenSkarper aanpak presenteren. Aanleiding voor het aanpassen van onze aanpak is de toename van de vraag naar (door)ontwikkeling van producten op het Skarp Informatieplatform. Wij willen nog sneller voorzien in de bredere informatiebehoefte die er bestaat bij corporaties. Dit kan alleen samen met een actieve deelname van gebruikers.  

Vanaf nu maken we onderscheid in drie soorten Samen Skarper sessies: Inspiratie, Verdieping en Ontwikkelen. Wilt u meer informatie over SamenSkarper? Of heeft u interesse om deel te nemen aan een van deze sessies, maar staat u nog niet op de mailinglijst van Samen Skarper? Neem contact met ons op, wij regelen dit graag voor u.

De eerste sessie nieuwe stijl heeft inmiddels plaatsgevonden, maar voor de komende maanden is al een aantal sessies gepland: