AVG / GDPR

Skarp biedt aan tientallen organisaties haar SaaS diensten aan. Als leverancier van SaaS diensten zijn we gehouden om de afspraken met met al onze klanten (en subverwerkers) gelijk te houden. Het is ongewenst en vrijwel onmogelijk om met iedere partij een maatwerk overeenkomst op te stellen. Alle afspraken die wij met u maken, moeten wij immers ook borgen naar onze subverwerkers en zelfs met andere klanten.
Skarp levert dezelfde SaaS oplossing aan alle klanten. Een aanpassing op de overeenkomst vereist nauwkeurige afstemming, een veto van een individuele klant t.a.v. de door ons geboden SaaS dienstverlening is voor iedere klant ongewenst.
Daarom biedt Skarp een optie om een goede en transparante verwerkersovereenkomst af te sluiten zónder dat het uw- en onze- organisatie veel tijd kost.

Twee manieren voor het sluiten van een verwerkers-overeenkomst met Skarp

1. Onze standaard overeenkomst
Deze verwerkersovereenkomst hebben wij met veel zorg in overleg met een jurist opgesteld. Het is een overeenkomst die recht doet aan de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (uw organisatie) en de verwerker (Skarp) waarin risico’s en aansprakelijkheid op een redelijke wijze aan beide partijen worden toegewezen.

Bekijk en download hier de verwerkersovereenkomst met Skarp Woningcorporaties:
Verwerkersovereenkomst SaaS v2_0

2. Overeenkomst opgesteld door uw organisatie
Mocht u er toch voor kiezen om een eigen verwerkersovereenkomst op te stellen, of aanpassingen te wensen aan de standaard, dan dienen wij deze te laten controleren door een jurist. De kosten die wij hiervoor minimaal maken – te weten: € 570,00 exclusief BTW – zullen wij aan uw organisatie doorberekenen. Daarnaast zal de doorlooptijd van het tot stand komen van de overeenkomst met minimaal 2 weken toenemen.

Volgende stap

Download de verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst SaaS v2_0 en vul uw gegevens in.
Vervolgens kunt u deze via e-mail versturen naar gdpr@skarp.nl . Wij nemen deze vervolgens in behandeling en houden u op de hoogte van de voortgang.