Drie jaar geleden koos Wooncompagnie voor het toen nog kersverse SKARP. Wooncompagnie en SKARP deelden een heldere visie op informatievoorziening en gingen samen ‘op reis’. Wij zijn trots op het vertrouwen dat deze gedreven corporatie in SKARP heeft en dat de samenwerking nu is verlengd met 4 jaar!

De visie op informatievoorziening van Wooncompagnie vatte Michael van Iersel, Teamleider Support bij de Hoornse corporatie, destijds treffend samen: “Het komen tot eenduidige definities voor onze interne sturing, het kunnen benchmarken met andere corporaties en het vereenvoudigen van onze verantwoordingsverplichtingen is voor Wooncompagnie zeer belangrijk. Daarom kiezen we nadrukkelijk voor de open standaarden van CORA en VERA. We zijn heel enthousiast over de wijze waarop SKARP hiermee omgaat.”

De eerste ter wereld
Samen ontdekten we in de praktijk hoe het doorvoeren van standaarden positief werkt op zowel de interne datakwaliteit als de flexibiliteit van de informatievoorziening. Wooncompagnie is de eerste corporatie (en zelfs eerste bedrijf ter wereld) die  haar jaarrekening inclusief digitale handtekening van de accountant in SBR formaat aan de overheid aanleverde. Wooncompagnie levert ook een actieve bijdrage aan het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties, een project van Aedes waar SKARP nauw bij betrokken is. En nu is Wooncompagnie onze eerste klant die volledig live gaat met managementinformatie op basis van ons platform met Microsoft Azure en Microsoft Power BI als rapportage- en analyse omgeving.

Nuchter in innovatie
De afgelopen jaren heeft de woningcorporatie uit Hoorn grote stappen gezet op het gebied van digitalisering, het versimpelen en overzichtelijk maken van het applicatielandschap, flexibel werken én online dienstverlening. Toch is vooroplopen geen doel op zich maar een gevolg van een gedrevenheid om voor de huurders van de corporatie zo efficiënt mogelijk te werken. In de kantine van de corporatie hangt de prachtige spreuk “Wij zijn pas tevreden als onze huurders dat zijn”.

Samen op reis
Wooncompagnie en SKARP vervolgen de komende 4 jaar hun reis. Want in een wereld vol digitale transformaties ben je eigenlijk nooit helemaal aangekomen op je bestemming.
Samen gaan we nóg meer werk maken van datakwaliteit, het geautomatiseerd aanleveren van de dVi en van verantwoorden achteraf naar meer voorspellen op basis van gevalideerde gegevens.

Met de juiste partner is de reis immers net zo plezierig als de bestemming!

Op de foto Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie en Richard van der Zee van SKARP
Uit het archief:
2015 Wooncompagnie eerste klant SKARP
2016 Corporatiegids Wooncompagnie maakt werk van standaardisering stuur- en verantwoordingsinformatie
2016 Eerste digitale accountantsverklaring bij jaarrekening in SBR aangeleverd